top of page

Büyüme Stratejinizi Belirlemek

Büyüme stratejisi, bir şirketin pazar payını, gelirini, karını veya müşteri tabanını genişleterek amaç ve hedeflerine nasıl ulaşmayı planladığının ana hatlarını çizen bir eylem planıdır. Divera'nın temel hizmeti başlangıç aşamasında büyüme stratejinizi sizinle birlikte netleştirmektir.

 

Bir büyüme stratejisi, aşağıda bahsedilen 6 yöntemle bağlantılı olarak tanımlanabilir. Şirketin vizyonuna, misyonuna, değerlerine, kaynaklarına, yeteneklerine ve rekabet avantajına bağlı olarak büyümek  için aşağıdaki 6 yoldan bir veya birkaçını seçebiliriz. Bir büyüme stratejisi, aynı zamanda, şirketin ürün veya hizmetlerine yönelik talep ve arzı etkileyen pazar koşulları, müşteri ihtiyaçları ve endüstri eğilimlerinin yanı sıra, her bir büyüme yöntemindeki potansiyel riskleri, maliyetleri ve ödünleşimleri de dikkate alır. Büyüme stratejisi esnek olmalı, değişen koşullara uyum sağlamalı, uygulamadan elde edilen geri bildirim ve sonuçlara göre düzenli olarak değerlendirilip revize edilmelidir.

Purple Walls

Süreç Verimliliği

Yeni müşteri kazanma hedefi: Yok

Yöntem: Süreçleri otomatize ve optimize ederek maliyetleri düşürmek ve kar marjını arttırarak büyümek

Temel amaç: Karlılık

Drain Pipe

Ürün/Hizmet Eklentileri

Yeni müşteri kazanma hedefi: Yok

Temel amaç: Gelir artışı

Yöntem: Ürüne ya da hizmete ek bedelle sahip olunacak iyileştirmeler ekleyerek mevcut müşteriye daha gelişmiş ürünleri küçük parçalar halinde satarak büyümek

Reflection on Shiny Box

Farklılaşma ile Rakibi Küçültmek

Yeni müşteri kazanma hedefi: Var

Temel amaç: Pazar payı artışı

Yöntem: Rakibin müşterilerine rakibin önermediği, müşteriyi cezbedecek faydalar sunarak ürünü ya da hizmeti farklılaştırmak ve pazar payını bu yolla  büyütmek

Mobile Cases

Kullanım Frekansı

Yeni müşteri kazanma hedefi: Yok

Temel amaç: Gelir artışı

Yöntem: Mevcut müşteriye ürün ya da hizmeti daha sık frekansla tüketmesini sağlayacak müşteri deneyimi sağlamak 

Concrete Wall

Yeni müşteriler

Yeni müşteri kazanma hedefi: Var

Temel amaç: Gelir artışı

Yöntem: Yeni pazarlara veya segmentlere genişleyerek yeni insanlara mevcut ürününüzü ya da hizmetinizi büyük değişiklikler yapmadan satarak büyümek

Tree Shadow on Wall

Yeni İş Modelleri

Yeni müşteri kazanma hedefi: Var

Temel amaç: Gelir artışı

Yöntem: Sizin için tamamen yeni ama mevcut şirket kaynaklarınız ile pazardaki fırsatı değerlendirebileceğiniz

ürün ve hizmetler yaratarak,  bir pazar trendinden istifade etmek

Büyüme stratejiniz için bize danışın

Size nasıl destek verebileceğimizi öğrenmek için bizimle irtibata geçin

Teşekkürler!
bottom of page