top of page

 Stratejiyi Hoshin Kanri ile Uygulamak

Vizyonun hayat geçmesini sağlayacak stratejiyi Hoshin Kanri yöntemi ile hayata geçiriyoruz.

Japonca'da "yönelim yönetimi" anlamına gelen Hoshin Kanri, stratejik hedeflerin şirket genelinde iletişiminin yapılmasını ve ardından eyleme dökülmesini sağlayan bir stratejik planlama süreci ve uygulama yöntemidir.

Hoshin Kanri'nin geçmişi Japonya'da 1950'lere kadar uzanır.  Hoshin Kanri, Edward Deming'in Planla - Yap - Kontrol Et - Harekete Geç döngüsüyle yakından bağlantılıdır.

Hoshin Kanri Japonya'da geniş çapta kabul gören ve uygulanan bir yöntemdir. 1980'lerin başında ABD'de uygulanmaya başlamıştır. Günümüzde küresel olarak stratejik planlama ve uygulama için kullanılmaktadır.

Hoshin Kanri ile Uygulamada Başaracaklarımız

STRATEJİYİ UYGULAMAYA
BAĞLAMAK

Hoshin Kanri, üst yönetimin belirlediği stratejik yaklaşımın  uygulanabilmesi için bir yapı ve standartlar oluşturur. Tanımlanan yapı içinde üst yönetimin uzun vadeli vizyonu şirketin geneline proje ve vizyona katkılar şeklinde yayılır.

TUTARLILIĞI
SAĞLAMAK

Hoshin Kanri, stratejinin şirket genelinde tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yardımcı olan bir strateji uygulama ve yönetişim çerçevesidir

HEDEFLERİ EYLEME DÖNÜŞTÜRMEK

 Hoshin Kanri, üst düzey stratejik hedefleri belirli görev ve eylemlere dönüştürür. Stratejiyi operasyonel seviyede yürütülebilecek daha küçük, ulaşılabilir hedeflere ayırır.

TÜM ORGANİZASYONA YAYILMAK

Hoshin Kanri yöntemi, bir şirketin stratejisinin hiyerarşi boyunca yukarıdan aşağıya tüm düzeylerde uygulanmasını sağlar. Bu süreç en üstte başlar ve her çalışana yayılır.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Sürekli iyileştirme mekanizmaları Hoshin Kanri yöntemi içinde yerleşiktir. Bunlardan en bilineni PDCA döngüsüdür.

Stratejinizi uygulamaya dökmek için bize danışın

Size nasıl destek verebileceğimizi öğrenmek için bizimle irtibata geçin

Teşekkürler!
bottom of page