top of page

SİMÜLASYON

01

DIVERA ekibi verileri Yapay Zeka sistemi tarafından okunabilecek şekilde formatlar

02

Okunabilir verileri kullanan Yapay Zeka sistemi, gerçek insanları temsil edecek bireysel zihin modelleri oluşturur

03

Her zihin modeli, gerçek hayattaki davranışı aslına sadık kalarak taklit edip etmediğini doğrulamak için test edilir

04

Doğrulanmış zihin modelleri, simülasyon ortamında sanal müşterilerin karar motoru olarak çalışır.

NEYİ SİMÜLE EDİYORUZ?

Satın alma davranışı

Simüle edilmiş bir müşterinin özerk, bağımsız bir satın alma kararı vermesi gerekir.

Fikir değişimi

Bir sanal müşterinin mevcut inançları değiştiği zaman, satın alma kararı potansiyel olarak değişebilir. Bu konudaki sonuçlar simülasyon içinde gözlemlenir.

AŞAĞIDAN YUKARIYA STRATEJİ

Tekten bütüne

Yapay zeka sistemi, simüle edilen her müşterinin kararını ayrı ayrı gözlemliyor. Pazar paylarını hesaplamak için kararlar toplanır.

Tüm strateji seçenekleri

Simülasyonda her ürün/hizmet özelliği her marka için ayrı ayrı test edilir.

bottom of page