top of page

BÜYÜMEK İÇİN 
YAPAY
ZEKAYI KULLANMAK

Büyüme stratejisi bir devrim yaşıyor. Büyüme stratejisini bir reklam fikrine dayandırmanın kabul edilebilir olduğu günler geride kaldı. Günümüzde şirket yöneticileri bir reklam fikrinden daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu biliyorlar. Yoğun rekabet ve büyüme baskısı altında yöneticiler pazar paylarına tam olarak neyin katkıda bulunabileceğini bulmak istiyorlar. Büyüme stratejisinin başarısını kanıtlama konusundaki sorumluluk her zamankinden daha büyük.

Büyüme stratejisi söz konusu olduğunda başarısız olmak bir seçenek değildir.

Bazı iş kollarında, büyüme olmaması durumunda işi devam ettirmek mümkün olmayabilir.  Başarısızlık olasılığını en aza indirmek bizi veriye dayalı stratejiye getiriyor. Veriye dayalı stratejinin, verimli ve etkili olması için veri analizinden elde edilen iç görülerden yararlanması gerekir. Kaynakların iyi harcanması için stratejik çabaların analiz edilmesi, sonuçların ölçülmesi ve nihayetinde tüm süreçlerin optimize edilmeleri gerekir.

Ancak tek başına veri sihirli bir değnek değil.  Hangi verinin önemli olduğuna ve önemli olanın nasıl kullanılacağına karar vermenin farklı yolları var. Günün sonunda seçtiğimiz yol başarımızı şekillendirir. Bugün, geldiğimiz en son nokta, yapay zeka algoritmalarının veriyi işlemesi ve anlamlandırmasıdır.

 

Bir hatırlatmayla devam edelim:

MÜŞTERİ ANKETLERİ
STRATEJİ ÜRETMEZ

"müşteriler deneyimlemedikleri şeyleri isteyip istemediklerini bilemezler"

Müşteri deneyimi, satın alma kararını oluşturan temeldir. Deneyim bir pazarlama stratejisinin kalbidir. Ancak gerçek hayatta, birden fazla deneyimi, hangisinin en iyi sonucu verdiğini gözlemlemek için müşteriler üzerinde test edemeyiz. Bu ne pratik ne de mümkündür. Ayrıca, deneyim testleri ertesinde gelecekteki satın alma kararlarının nasıl değiştiğini gözlemlemek de zordur.

Bir müşterinin bir markaya dair, ürün ya da hizmet deneyimi veya önyargıdan kaynaklanan bir inancı olabilir. Sadece önyargılar değil, kısa süreli deneyimler de zaman içinde inançlara dönüşebilir. Müşterinin neye inandığı davranışını yönlendirir. Ancak müşterilere yeni bir inancın gelecekteki kararlarını nasıl şekillendireceğini sormak boşunadır... Bunu söyleyemezler. Söyleyebilmeleri için inançlarını karar anında deneyimlemeleri gerekir.

ÇÖZÜM:
MÜŞTERİ
SİMÜLASYONU

sanal tüketici

Geleceğin anket sorularına verilen cevaplarda söylenemeyeceğini biliyoruz.
DIVERA, gelecekteki davranışları gözlemlemek için bilgisayar tarafından oluşturulan bir simülasyonda GERÇEK TÜKETİCİLER'den sanal tüketiciler geliştiriyor

Sanal Tüketici yaklaşımı, bir simülasyon içinde, yeni bir iletişim kampanyası veya yeni bir ürünle müşteriyi buluşturup, tüketici davranışlarını doğrudan gözlemlemeye ve elde edilen kazanımları pazar payı olarak göstermeye olanak sağlayan bir yaklaşımdır.

Sanal müşteriler simülasyon içinde özerktirler. Kendi kararlarını simülasyonun kurucusundan bağımsız alırlar.  Bir sanal tüketicinin karar alma motoru yapay zekadır.

HERKES ÖZGÜNDÜR

"Sanal müşteri" fikrini somutlaştıran üç ilke:

1. Müşteri yaşayan bir bireydir, istatistikler için üretilmiş satın alma davranışı verisi değildir. Aradığımız bilgi, bir kişinin davranışının ne olduğundan ziyade “neden” belli bir şekilde davrandığıdır.

2. Teknolojik çerçevede bireyin özgünlüğünü korumalıyız. Ortalamaya odaklanmamalıyız. Aykırı değerler anormallik değildir. Tam tersine her insanın, onu farklı bir boyutta aykırı kılan kendine özgü bir özelliği vardır.

3. İnsanları yapay segmentlere bölmeyeceğiz. İnsan yapımı segmentasyon sahtedir. Hedeflediğimiz tüketicileri zorlama segmentlerden oluşturmayacağız.

Bu ilkeler Divera'nın yapay zeka teknolojisinin temeli oldu.

Her sanal tüketici bir keşiftir. Çünkü her sanal tüketici gerçek bir kişiyi temsil eder ve her gerçek kişinin keşfedilecek benzersiz bir zihni vardır.

Sanal tüketiciler istatistik değildir, veri noktaları değildir. Onlar sanal benliklerdir.

VERİDEN
ZİHİN İNŞA ETMEK

veriden zihin yaratmak

Yapay zeka sisteminin sanal bir benlik yaratmak için üç tür veriye ihtiyacı vardır.
Satın alma davranışı : Sıklıkla satın alınan ve/veya kullanılan ürün/hizmet
Marka algıları: Bir kişinin ürün/hizmet bazında markalar hakkındaki inançları.
Ve en önemli veri türü, bilinçdışının anahtarı olan biyolojik veridir.

Sanallaştıracağımız her kişi için deneyimin inanç biçimindeki kalıntısını yakalayıp sayısal forma dönüştürüp sisteme beslememiz gerekiyor. Tüketicinin zihninden inanç verilerini çıkarmak için, tüketicinin belirli inanç ifadelerine verdiği bilinçaltı tepkilerini fikir değiştirme olasılığı olarak ölçen özel bir algoritma kullanıyoruz. Bilinçaltı tepkiler biyolojik verinin ölçümleriyle yakalanır. Tüm biyolojik verileri yönü ve büyüklüğü olan olasılık vektörlerine dönüştürüyoruz. Çıktı, belirli bir bireyin belirli bir markaya ve ürüne neden sadık olduğunu açıklayan benzersiz bir zihin modelidir.

SANAL ZİHNİN MOTORU:
YAPAY ZEKA

yapay sinir ağları

Her sanal tüketici, karar motoru olarak işlev gören benzersiz bir yapay sinir ağı tarafından desteklenmektedir. Yapay sinir ağlarının alışılmadık bir şekilde kullanılması, sanal tüketicilerin özgün kararlar alabilmelerini sağladı.

Sinir Ağları hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın:

PAZAR SİMÜLASYONU:
SANAL TÜKETİCİLERİN YAŞADIĞI YER

Sanal tüketicinin var olduğu yer  pazar simülasyonudur. Pazar simülasyonu, sanal tüketicilerin satın alma kararlarını verdikleri ortamdır. Simülasyon ortamında sanal bir tüketiciye yeni inançlar yükleyip, inançlardaki değişikliğin davranış değişikliğine yol açıp açmadığını gözlemleyebiliyoruz.

STRATEJİ DENEYLERİ

Strateji seçeneklerini test etmek için yapay zeka, sanal tüketicinin mevcut inançlarını, denemek istediğiniz stratejiye uygun yeni inançlarla değiştirir. Örnekler...

Hız

tüketici, alternatifleriyle karşılaştırıldığında en hızlı akıllı telefon deneyimini  XYZPhone'da yaşasaydı... Iphone'dan vaz geçermiydi?

Kamera

tüketici, alternatifleriyle karşılaştırıldığında en iyi. kamera deneyimini  XYZPhone'da yaşasaydı... Iphone'dan vaz geçermiydi?

Tasarım

tüketici, alternatifleriyle karşılaştırıldığında en iyi tasarım deneyimini  XYZPhone'da yaşasaydı... Iphone'dan vaz geçermiydi?

Arayüz

tüketici, alternatifleriyle karşılaştırıldığında en iyi arayüz deneyimini  XYZPhone'da yaşasaydı... Iphone'dan vaz geçermiydi?

KARARLARI SAYMAK:
BİREYDEN PAZAR PAYINA YÜKSELMEK

Bu süreci simülasyondaki tüm sanal tüketiciler için tek tek tekrarladığımızda, pazarı farklı bir gelecekle yeniden yaratırız.


Yinelemeler yoluyla, seçtiğimiz rakipten maksimum pazar payını elde edecek bir ürün oluşturabilir veya en etkili büyüme stratejisini keşfedebiliriz.

GELENEKSEL 
VS. 

YAPAY ZEKA 

Rekabetin olduğu pazarlarda büyümenin kaynağı rakiplerinizdir. Rekabet doğrudan veya dolaylı olabilir. Günün sonunda büyüme başkasının müşterisini kendi müşteriniz yapmaktan gelir. Ancak hangi büyüme stratejisinin rakiplerin müşterilerini kazanmanıza yardımcı olacağını keşfetmek, geleneksel yöntemlerle imkansızdır. İnsanlar gelecekteki davranışlarını anket sorularına verdikleri cevaplarla söyleyemezler.

Bu duruma ek olarak, tek bir kazanma hamlesi de yeterli olmayabilir. Birden fazla hamleyi birleştirip tek bir strateji paketi oluşturmanız gerekebilir. Siz hamlelerinizi yaparken, rakibin karşı hamlesi ile nasıl mücadele edileceğini de bilmek gerekir. Kimse halının ayağının altından çekilmesine izin vermez.  Sanal tüketicileri kullanarak, rakibin karşı saldırılarına hazırlıklı olabiliriz. Karşı hamleleri test etmek geleneksel yöntemlerle mümkün değildir.

Rakiplerin de bizim müşterilerimizi istediklerini aklımızda tutmalıyız.  Müşterilerimizi cezbetmek için kendi büyüme stratejilerini uygulayacaklardır. DIVERA, pazar simülasyonunda olası rakip girişimlerine karşı müşteri sadakatini koruyucu stratejiler geliştirir. Değişim ve sadakat arasındaki dengeyi bulmak için bir büyüme stratejisini optimize etmek, odak gruplar gibi bilinen yöntemler kullanılarak gerçekleştirilemez.

Son fakat bir o kadar da önemlisi, elinizdeki mevcut kaynaklarla kazanmanız gerektiğini unutmamalısınız. DIVERA her zaman kaynaklarla, pazar payı kazanımını dengeleyerek en uygun stratejiyi önerir. Büyüme stratejisinin bu kadar ince ayarlanması, anketler veya anketler gibi geçmişin yöntemleriyle mümkün değildir.

bottom of page